Privacybeleid

Privacybeleid

Voor de toepassing van de bepalingen van de Wet 15/1999 van 13 december over de bescherming van persoonsgegevens, PURE TU CASA, met CIF B66589342, informeert de gebruiker dat de persoonlijke gegevens bestanden die zijn geregistreerd bij de BBPR (Data is eigenaar algemeen). Protection Registry) waarin de gegevens worden verwerkt en verwerkt om de gevraagde services te leveren en om informatie te verstrekken over het bedrijf dat van belang kan zijn.

COMMUNICATIE EN OPNAME VAN PERSOONSGEGEVENS
Het verzenden van persoonlijke gegevens is verplicht om contact op te nemen met en informatie te ontvangen over de diensten die worden aangeboden door PURE TU CASA.
Het niet verstrekken van de gevraagde persoonsgegevens of het accepteren van ons gegevensbeschermingsbeleid betekent dat de gebruiker zich niet kan abonneren, registreren of informatie over de genoemde diensten kan ontvangen.
Volgens de bepalingen van de Wet 15/1999 van 13 december over de bescherming van persoonsgegevens, informeren wij u dat uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een bestand van PURE TU CASA, gevestigd in C / Floridablanca, 98, 08015, BARCELONA – Catalonië, alle veiligheidsmaatregelen zoals gedefinieerd in het Koninklijk besluit 1720/2007 ten uitvoer hebben gelegd, en in de BBPR (algemene verordening betreffende de bescherming van gegevens) 2016/679, van kracht sinds 25 mei 2018.

NAUWKEURIGHEID EN WAARHEID VAN GEGEVENS
De gebruiker die informatie stuurt naar PURE TU CASA is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en nauwkeurigheid van de gegevens opgenomen, ontlastende PURE TU CASA van elke verantwoordelijkheid op dit gebied.
De gebruiker is verantwoordelijk en garandeert de juistheid, geldigheid en authenticiteit van de verstrekte persoonlijke gegevens en verbindt zich ertoe deze correct bij te werken.
De gebruiker gaat ermee akkoord om volledige en correcte informatie te verstrekken bij het schrijven van het registratieformulier.
PURE TU CASA is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie van derden en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor hypothetische schade als gevolg van het gebruik van dergelijke informatie. PURE TU CASA vrijgesteld van aansprakelijkheid voor schade die de gebruiker kan lijden als gevolg van fouten, defecten of weglatingen in de door uitzondering PURE TU CASA bronnen informatie.

GEGEVENSOVERDRACHT VAN DERDEN
PURE TU CASA zal geen persoonlijke gegevens aan derden overdragen. In geval van een gegevensoverdracht door een derde partij, een verzoek om uitdrukkelijke toestemming van de betrokken partij in de zin van art. 6 van de LOPD.
UITOEFENING VAN RECHTEN VAN TOEGANG, CORRECTIE, ANNULERING, WISSELING, OPPOSITIE, BEPERKING, PORTABILITEIT EN INTREKKING
U kunt op elk moment uw recht op toegang, rectificatie, annulering, verzet, beperking, portabiliteit en intrekking uitoefenen door te schrijven naar PURE TU CASA op Paraje Salado Alto 226 (PO Box 24), 30640, ABANILLA – MURCIA of via e-mail op info@puretucasa.com met vermelding.
In overeenstemming met Wet 34/2002 inzake diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSI), kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor promotionele doeleinden door ons schriftelijk te informeren Volgend adres: Paraje Salado Alto 226 (BP 24), 30640, ABANILLA – MURCIA of per e-mail naar info@puretucasa.com met vermelding van UNSUBSCRIBE in de onderwerpregel.

ACCEPTATIE EN TOESTEMMING
De gebruiker verklaart kennis te hebben genomen van de voorwaarden voor bescherming van de persoonlijke gegevens door PURE TU CASA te accepteren en ermee akkoord te gaan op de manier en voor de doelen die in dit beleid voor de bescherming van persoonlijke gegevens zijn aangegeven.

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID
PURE TU CASA behoudt zich het recht voor dit beleid te wijzigen om het aan te passen aan nieuwe wetgeving of jurisprudentie en aan handelspraktijken.
In dit geval zal PURE TU CASA de wijzigingen aankondigen die vóór de implementatie zijn geïntroduceerd.
© PURETUCASA 2018